Kancelaria

PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wilamek i Wspólnicy SKA.

PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wilamek i Wspólnicy SKA została założona w maju 2011 roku jako podmiot, który od początku specjalizował się w masowej obsłudze spraw na etapie sądowo-egzekucyjnym. Doświadczenie Kancelarii wynika z obsługi instytucji finansowych, a w szczególności podmiotów z Grupy Kapitałowej PRA Group, której jest częścią. Oprócz działów detalicznych – sądowego i egzekucyjnego – Kancelaria posiada także dział korporacyjny, zajmujący się dochodzeniem należności od przedsiębiorców oraz sprawami zabezpieczonymi hipotecznie.

Dane rejestrowe:

PRA Group Kancelaria Radców Prawnych Wilamek i Wspólnicy Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000387906, NIP: 5213605971, kapitał zakładowy: 1 217 500,00 zł.

Zapraszamy do logowania się na nasz Portal Klienta- dokonywania płatności online i zarządzania swoimi zobowiązaniami (bez wychodzenia z domu – 24/7) lub kontaktu poprzez: czat, telefon: +48 22 276 66 88 lub email: kontakt@pragroup.pl.