Polityka Prywatności i Plików Cookie

Wprowadzenie – Informacje o niniejszej polityce prywatności i plików cookie

Niniejsza polityka  prywatności i plików cookie (“Polityka”) ma zastosowanie, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową https://www.pragroup.pl/ i www.mypage.pragroup.pl/  (“Witryna”) (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz) lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Witryny, pocztą elektroniczną, listownie lub telefonicznie.  Szanujemy Twoją prywatność, dlatego bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych osobowych są dla nas ważne. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność podczas odwiedzania i korzystania z Witryny lub komunikowania się z nami drogą elektroniczną lub inną.

Jeżeli jesteś również klientem Horyzont Niestandaryzowany Fundusz Wierzytelności Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który jest obsługiwany przez PRA Group Polska Sp. z  o.o., otrzymałeś również kopię naszej klauzuli informacyjnej,  gdy po raz pierwszy napisaliśmy do Ciebie po nabyciu wierzytelności.  Klauzula informacyjna określa, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zarządzania Twoim zadłużeniem, podczas gdy niniejsza Polityka określa, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz Witrynę lub komunikujesz się z nami.

Niniejsza Polityka (wraz z Zasadami korzystania ze strony i klauzulą informacyjną) określa podstawę, na której wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, od osób trzecich lub które nam przekazujesz, będą przez nas przetwarzane. Wyjaśnia również, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe, komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe oraz jakie prawa Ci przysługują. 

Należy pamiętać, że jeśli zamierzasz dokonać płatności za pośrednictwem Witryny, upewnij się, że zapoznałeś się z Zasadami korzystania ze strony,  a także z niniejszą Polityką. Podczas dokonywania płatności Twoje dane osobowe zostaną ujawnione dostawcy usług płatniczych. W takim przypadku dostawca usług płatniczych jest odrębnym administratorem danych i dlatego przed dokonaniem płatności prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności dostępną na jego stronie internetowej.

Możemy zdecydować lub możemy być prawnie zobowiązani do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki, dlatego prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny lub komunikujesz się z nami.

O nas

Witryna prowadzona jest przez PRA Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000517951, NIP: 5213568112, kapitał zakładowy w wysokości 11 951 000,00 zł wpłacony w całości. PRA Group Polska sp. z o.o.  obsługuje HORYZONT, który jest administratorem Twoich danych osobowych (łącznie jako “PRA” “).   W niniejszej Polityce PRA występująca samodzielnie lub wraz z dowolnym innym podmiotem z grupy kapitałowej PRA Group (“PRA Group”) może być określana jako “My“, “Nas” lub “Nasz“.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, w tym wszelkie wnioski o skorzystanie z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami.  

Informacje, które możemy zbierać od Ciebie

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe).

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje Twoich danych osobowych, które są nam przekazywane przez Ciebie lub osoby upoważnione do tego w Twoim imieniu, gdy Ty lub oni kontaktują się z nami oraz podczas dokonywania płatności, wypełniania formularzy, odpowiadania na ankiety i wszelkich innych odpowiedzi na prośby o informacje na Stronie internetowej lub gdy komunikujemy się ze sobą. 

Pogrupowaliśmy te dane osobowe w następujący sposób:

 • Dane identyfikacyjne obejmują imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe obejmują adres korespondencyjny, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe obejmują dane konta bankowego i karty płatniczej, informacje z pliku kredytowego, dochody i wydatki oraz inne informacje umożliwiające zarządzanie wierzytelnością.
 • Dane transakcji obejmują szczegóły dotyczące płatności dokonanych na naszą rzecz.
 • Dane techniczne obejmują numer IP, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do Witryny.
 • Dane profilu obejmują nazwę użytkownika i hasło, opinie i odpowiedzi na ankiety.
 • Dane o użytkowaniu obejmują informacje o sposobie korzystania z Witryny, w tym między innymi o ruchu, śledzeniu kliknięć, lokalizacji, blogach i innych podobnych danych, a także o zasobach, do których uzyskujesz dostęp z Witryny i informacjach, które podajesz zgłaszając problem z Witryną.
 • Dane komunikacyjne obejmują Twoje preferencje dotyczące otrzymywania wiadomości od nas i naszych stron trzecich oraz Twoje preferencje dotyczące komunikacji.
 • Informacje o użyteczności (user experience – UX) obejmują informacje o Twoich doświadczeniach z nami, które możesz z nami omówić podczas komunikacji z nami.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe?

Używamy różnych metod gromadzenia danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:

 • Bezpośrednie interakcje. Możesz podać nam swoją tożsamość, dane kontaktowe i finansowe, wypełniając formularze lub korespondując z nami pocztą, telefonicznie, e-mailem, SMS-em, czatem na żywo lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:
 • Logujesz się na swoje konto na naszych stronach internetowych, rozmawiasz z agentem przez telefon, SMS lub czat.
 • Prosisz o przesłanie materiałów informacyjnych.
 • Wypełniasz formularz lub ankietę.
 • Przekazujesz nam swoją opinię lub kontaktujesz się z nami.
 • Zautomatyzowane technologie lub interakcje.

Podczas interakcji z Witryną będziemy automatycznie gromadzić Dane techniczne dotyczące Twojego sprzętu, działań i wzorców przeglądania. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie, dzienników serwera i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać Dane techniczne o Tobie, jeśli odwiedzasz inne strony internetowe wykorzystujące nasze pliki cookie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji dotyczącej plików cookie.

 • Osoby trzecie lub publicznie dostępne źródła. Będziemy otrzymywać dane osobowe o Tobie od różnych osób trzecich i źródeł publicznych, jak określono poniżej:
 • Dane techniczne za pośrednictwem naszych usługodawców, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu w celu prowadzenia działań analitycznych na stronie internetowej, np. Google;
 • Dane kontaktowe, finansowe i transakcyjne od dostawców usług płatniczych np. PayU;

 Informacje od wierzycieli pierwotnych.

 • Kiedy dojdzie do cesji wierzytelności, otrzymujemy informacje od Twojego wierzyciela, aby utworzyć Twoje konto online. Pozwala to zarządzać kontem online i kontynuować dokonywanie płatności na poczet Twojego zadłużenia. Dane obejmują: tożsamość, dane kontaktowe i informacje o wierzytelności, w tym zaległe saldo, historię płatności oraz szczegóły dotyczące zaległości i płatności.

Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

Informacje, które zbieramy o Tobie, wykorzystujemy w następujący sposób:

 • Aby odzyskać dług i pomóc Ci w zarządzaniu kontem, w tym ustalić przystępny plan spłaty i ocenić przystępność takiego planu;
 • Aby zapewnić, że treści z Witryny są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera, obejmuje to przeprowadzanie testów w celu poprawy komfortu korzystania z naszej Witryny;
 • Aby dostarczyć Ci informacje, o które prosisz nas lub które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, jeśli wyraziłeś zgodę na kontakt w takich celach;
 • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej usługi, jeśli zdecydujesz się to zrobić;
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszych usługach;
 • Aby umożliwić bezpieczne dokonywanie płatności na stronie płatności w Witrynie;
 • Do celów badawczych i analitycznych, w tym do oceny prawdopodobieństwa dokonania płatności na konto;
 • Aby zapobiegać oszustwom, praniu brudnych pieniędzy i wszelkiej innej działalności przestępczej;
 • Aby omówić Twoje doświadczenia z PRA w wyniku przekazanych informacji zwrotnych;
 • Do innych celów określonych w naszej Klauzuli informacyjnej.

W przypadku, gdy poprosiłeś o skontaktowanie się z Tobą i w tym celu podasz nam swoje imię
i nazwisko wraz z adresem, numerami telefonów lub adresem e-mail, tym samym wyrażasz zgodę na kontakt za pomocą wskazanych metod.

Zmiana celu przetwarzania danych osobowych

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i że powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, skontaktuj się z nami.

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w niepowiązanym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy i zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, zmodyfikowaniu, nieuprawnionemu ujawnieniu lub nieuprawnionemu dostępowi do Twoich danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tylko do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, które muszą je znać. Osoby te będą przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszymi instrukcjami i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Należy pamiętać, że przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji przesyłanych do nas drogą elektroniczną, a zatem przekazywanie takich informacji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

W przypadku, gdy przekazaliśmy Tobie dane umożliwiające logowanie do serwisu, w tym hasło umożliwiające dostęp do niektórych części Witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności tych danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie danych logowania na stronie internetowej.

Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe każdemu podmiotowi PRA Group. Obejmuje to, w stosownych przypadkach, nasze spółki zależne, nasze spółki holdingowe i ich inne spółki zależne (jeśli istnieją).

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe:

 • potencjalnym nabywcom części lub całości naszej działalności i/lub naszych aktywów biznesowych oraz ich doradcom
 • Odpowiednim władzom, w przypadku gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia Twoich danych oraz zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy
 • Wszelkim osobom trzecim, świadczącym nam usługi jako podmiot przetwarzający dane
 • Dostawcom usług płatniczych, aby ułatwić dokonywanie płatności za pośrednictwem strony płatności na Witrynie
 • W celu ochrony i egzekwowania naszych praw
 • Gdzie jesteśmy zobligowani przez prawo
 • Osobom trzecim w celu ułatwienia redukcji ryzyka kredytowego
 • Innym osobom trzecim, jak określono w Klauzuli informacyjnej

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (“EOG”)

My lub niektórzy z naszych zewnętrznych dostawców usług (w tym między innymi dostawcy usług handlowych) możemy przekazywać dane osobowe, które zbieramy poza Europejski Obszar Gospodarczy (“EOG”) w celu przetwarzania, przechowywania i powiązanych celów. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy możemy zapewnić, że będzie istniał odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych. Zapewniamy podobny stopień ochrony Twoich danych osobowych jak w EOG oraz informujemy, że poziom ochrony jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza EOG odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów RODO, w tym decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, wiążących reguł korporacyjnych (BCR) lub standardowych klauzul umownych (SCC). Masz prawo do uzyskania od nas kopii BCR lub SCC w tym zakresie. Zapewniamy, że podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby upewnić się, że Twoje dane osobowe są bezpieczne, a ich przetwarzanie i przechowywanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przechowywanie danych – Jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres w przypadku skargi lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje perspektywa sporu sądowego w odniesieniu do naszych relacji z Tobą.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące przepisy prawne,  wymogi regulacyjne, podatkowe, księgowe lub inne.

W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych: zapoznaj się z poniższą sekcją „Twoje prawa”, aby uzyskać więcej informacji.

W niektórych okolicznościach zanonimizujemy Twoje dane osobowe (aby nie można ich było już z Tobą powiązać) i zachowamy je do celów badawczych lub statystycznych, w których to celach możemy wykorzystywać te informacje w nieskończoność bez dalszego powiadomienia.

Dane osobowe osób trzecich

Jeśli przekazujesz nam dane osobowe innej osoby, potwierdzasz, że wyznaczyła Cię ona do działania w jej imieniu oraz że poinformowałeś ją o naszej tożsamości i celach, dla których jej dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką.

Twoje prawa

Zgodnie z przepisami o ochronie danych masz pewne prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Należy pamiętać, że wiele z tych praw nie ma charakteru bezwzględnego i możemy mieć podstawy, aby nie w pełni spełnić Twojego żądania (na przykład, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych, pomimo twojej prośby lub możemy powoływać się na wyjątki wynikające z przepisów o ochronie danych, które uprawniają nas do przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób niezgodny z Twoją prośbą). W przypadku zaistnienia takich okoliczności poinformujemy Cię o tym w momencie złożenia wniosku o skorzystanie ze swoich praw.

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych – Masz prawo poprosić o kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – Jeśli uważasz, że którekolwiek z przechowywanych przez nas danych osobowych są nieprawidłowe, ważne jest, abyś poinformował nas o tym tak szybko, jak to możliwe, abyśmy mogli to skorygować dane.
 • Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) – Masz prawo zażądać od nas usunięcia danych dotyczących Ciebie.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych – Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu w oparciu o uzasadniony interes i gdy spełnione są warunki prawne dla takich sprzeciwów.
 • Prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa – Jak wspomniano powyżej, możemy wykorzystywać dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, do profilowania i podejmowania decyzji wyłącznie w sposób zautomatyzowany (na przykład, aby przewidzieć, jak prawdopodobne jest, że będziesz w stanie spłacić swój dług lub jak najlepiej zarządzać naszymi relacjami z Tobą). Nie uważamy jednak, że to przetwarzanie ma skutek prawny lub podobnie znaczący wpływ na Ciebie.
 • Prawo do wycofania zgody – W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na zgodzie udzielonej nam w jednym lub kilku określonych celach, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę lub w przypadku jakichkolwiek innych wniosków związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, skontaktuj się z: kontakt@pragroup.pl.

 • Prawo do złożenia skargi – Masz prawo do złożenia skargi, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa lub obowiązujące przepisy o ochronie danych. Dane kontaktowe do składania skarg do nas są następujące:
 

RA Group Polska sp. z o.o.

Ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa

tel.: (+48) 22 276 6600

e-mail: kontakt@pragroup.pl

Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, masz prawo wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.   Nazwa i adres odpowiedniego właściwego organu nadzorczego to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa

22 531-03-00

kancelaria@uodo.gov.pl

Możesz również złożyć skargę, korzystając ze strony internetowej Urzędu dostępnej pod adresem: https://uodo.gov.pl/

W przypadku, gdy chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, możesz to zrobić :(i) kontaktując się z nami za pomocą dowolnego medium, w tym pisemnie, telefonicznie, SMS-em lub elektronicznie lub (ii) za pośrednictwem osoby trzeciej, którą upoważniłeś do tego celu.  Należy jednak pamiętać, że w ramach środków bezpieczeństwa, w celu ochrony danych osobowych, możemy być zmuszeni do zażądania od Ciebie dalszych informacji w celu zweryfikowania i potwierdzenia Twojej tożsamości.

Pliki cookie, linki zewnętrzne i dzienniki serwera WWW

Linki zewnętrzne

Podczas korzystania z Witryny możesz przejść do innych stron internetowych, które nie są obsługiwane przez nas (“Strony internetowe osób trzecich”). Strony internetowe osób trzecich mogą wysyłać własne pliki cookie do użytkownika i zbierać lub żądać danych osobowych i innych informacji. Nie mamy kontroli nad stronami internetowymi osób trzecich i dlatego nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Posiadając link do stron internetowych osób trzecich z witryny, nie składamy żadnych oświadczeń ani nie podejmujemy żadnych zobowiązań dotyczących stron internetowych osób trzecich, ani ich nie popieramy i możemy nie mieć żadnych powiązań z operatorami i kontrolerami stron internetowych osób trzecich. Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z warunkami użytkowania i polityką prywatności stron internetowych osób trzecich.

Dzienniki serwera WWW (zapisy aktywności sieciowej)

Możemy automatycznie gromadzić pewne informacje i przechowywać je w plikach dziennika do celów statystycznych. Pliki dziennika zawierają standardowe informacje zebrane przez serwery internetowe, takie jak adresy IP klientów, typ przeglądarki, dostawca usług internetowych (ISP), system operacyjny itp. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie przez PRA i PRA Group. Informacje te nie są rozpowszechniane ani sprzedawane osobom trzecim. Używamy tych informacji do analizy trendów, administrowania Witryną i gromadzenia informacji demograficznych o użytkownikach Witryny jako całości.

Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez odwiedzane witryny. Te pliki cookie są przechowywane na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego.  Są one szeroko stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom strony internetowej.

Podobnie jak wiele innych stron internetowych używamy plików cookie w Witrynie, w celu ułatwienia gromadzenia i przechowywania informacji o odwiedzających Witrynę oraz aby pomóc Nam zapewnić lepsze funkcjonowanie Witryny, umożliwiając Nam monitorowanie, które strony są przydatne, a które nie. Pliki cookie w żaden sposób nie dają Nam dostępu do Twojego komputera ani do żadnych innych informacji o Tobie, niż te, które zdecydujesz się nam udostępnić.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i stałe. Są one używane do różnych rzeczy i zawierają różne informacje.

Sesyjne pliki cookie zawierają informacje, które są używane w ramach bieżącej sesji przeglądarki. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Za ich pomocą nie jest utrwalane na Twoim komputerze nic innego poza informacją o czasie spędzonym na Stronie.

Stałe pliki cookie służą do przechowywania informacji używanych między wizytami. Dane te pozwalają stronom internetowym rozpoznać, że jesteś powracającym gościem i odpowiednio zareagować.  Stałe pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu przez określony czas, który jest ustalany w parametrach plików cookie, i może wynosić od kilku minut do kilku lat.

Twoja kontrola nad plikami cookie

Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucać pliki cookie. Możesz również zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej, aby akceptować wszystkie pliki cookie, powiadamiać Cię o ustawieniu pliku cookie lub nie otrzymywać plików cookie w dowolnym momencie. Jednak wykonanie któregokolwiek z nich może zapobiec ładowaniu “niezbędnych plików cookie” (plików cookie, które są niezbędne do bezpiecznego działania Witryny) i uniemożliwić pełne korzystanie z Witryny, w wyniku czego możesz utracić niektóre funkcje Witryny. Jeśli chcesz usunąć wszystkie pliki cookie, które już znajdują się na Twoim komputerze, zapoznaj się z instrukcjami oprogramowania do zarządzania plikami, aby zlokalizować plik lub katalog, w którym są przechowywane pliki cookie.

PRA Group korzysta z narzędzia do zarządzania plikami cookie, aby umożliwić klientom wyrażenie zgody na nieistotne pliki cookie (te, które nie są niezbędne do bezpiecznego działania Witryny).

Jeśli wyrazisz zgodę na używanie plików cookie Google Analytics przez nasz baner cookie, będziemy używać tych plików oraz Google Analytics do zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób nasi goście korzystają z naszej strony internetowej i wchodzą z nią w interakcję.

Google Analytics przechowuje informacje o: odwiedzinach strony, działaniach na stronie, czasie spędzonym na stronie, sposobie dotarcia na stronę, kliknięciach podczas wizyty, a także informacje o przeglądarce i urządzeniu wykorzystującym anonimowy adres IP.

Chociaż Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, chcielibyśmy zaznaczyć, że na naszej stronie Google Analytics jest ustawiony w trybie maskowania IP, czyli tak, aby zapewnić anonimizację gromadzonych adresów IP.

To i inne ustawienia w Google Analytics zapewniają, że maskowany adres IP zebrany z przeglądarki nie jest łączony z żadnymi innymi produktami Google do przetwarzania danych poza Google Analytics. Google może jednak przesyłać i przetwarzać dane na swoich serwerach w USA.

Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych przez Google Analytics można znaleźć na stronie www.google.com/policies/privacy/partners.

Aby uzyskać pomoc w usuwaniu naszych plików cookie, skorzystaj z odpowiedniego linku poniżej:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB&p=cpn_cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies&redirectlocale=en-US

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączania można znaleźć na stronie: www.aboutcookies.org.

Skontaktuj się z nami

PRA Group Polska sp. z o.o.

Ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa

tel.: (+48) 22 276 6600

e-mail: kontakt@pragroup.pl

Inspektor ochrony danych

Daniel Szmurło

kontakt@pragroup.pl

Ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa

 

Zmiany w niniejszej polityce

Data publikacji: [podać datę]