Zasady dobrych praktyk

Zasady dobrych praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) zostały opracowane we współpracy z firmami zrzeszonymi w ZPF. Przyjęty do stosowania zbiór Zasad przygotowano w oparciu o najważniejsze normy działania stosowane przez kluczowe przedsiębiorstwa finansowe w Polsce. Księga Trzecia Zasad Dobrych Praktyk jest dedykowana firmom prowadzącym działalność windykacyjną. Podstawę do określenia Zasad stanowią reguły obowiązujące w polskim prawie. Firmy stosujące Zasady Dobrych Praktyk działają zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, moralnymi zapewniając opinię publiczną o działaniu w dobrej wierze sygnatariuszy. PRA Group Polska Sp. z o.o. jest zrzeszona w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz posiada certyfikat ZPF. Aktualna wersja Zasad Dobrych Praktyk dostępna pod adresem: https://zpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/

Mają Państwo możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF (ZDP) – szczegóły dotyczące składania takiego wniosku można znaleźć pod adresem: https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

Jako Członek Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) raz w roku przechodzimy Audyt Etyczny, prowadzony przez Komisję Etyki ZPF, sprawdzający stosowanie się do Zasad Dobrych Praktyk. Poniższy certyfikat potwierdza, że przeszliśmy audyt z wynikiem pozytywnym.