Reklamacje

PRA Group Polska dokłada należytej staranności w przypadku identyfikacji i rozpatrywania reklamacji wnoszonych przez klientów lub przez inne osoby, które mogą zgłosić zastrzeżenia dotyczące kontaktów lub innych działań ze strony PRA Group Polska. Naszym celem jest uczciwa, profesjonalna i kompleksowa obsługa spraw zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF), którego jesteśmy członkiem oraz rozpatrywanie reklamacji w transparentny sposób umożliwiający dostarczenie bezstronnych i słusznych decyzji.

Mają Państwo także możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki ZPF lub Rzecznika Etyki ZPF o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF (ZDP) – szczegóły dotyczące składania takiego wniosku można znaleźć pod adresem: https://zpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/

Dopuszczalny czas udzielenia odpowiedzi na reklamację

Dokładamy wszelkich starań, aby reklamacje rozpatrywane były jak najszybciej, nie później niż w terminie 30 dni od dniaich otrzymania, zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF). W sytuacji, gdy udzielenie rzetelnej odpowiedzi jest niemożliwe, w szczególności, gdy jest uzależnione od przekazania informacji od podmiotów zewnętrznych, zawiadomimy Państwa pisemnie bądź mailowo o nowym terminie, który jednak nie powinien przekroczyć 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedzi na reklamacje udzielamy w formie pisemnej lub poprzez e-mail.

Jak złożyć reklamację?

Reklamację może zgłosić Klient lub inne osoby, które mają zastrzeżenia dotyczące kontaktów lub innych działań ze strony PRA Group Polska. Jeżeli chcą Państwo złożyć reklamację dotyczącą sprawy bądź naszych działań prosimy o skierowanie pisma reklamacyjnego na adres PRA Group Polska, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa lub e-mail: kontakt@pragroup.pl.